* indicates required

Suunto Move: L'ascens del Kilian des del Camp Base fins l'Everest

"Va ser una sensació increïble estar per primera vegada al cim de l'Everest a mitjanit amb ningú al voltant",... Llegir més

Suunto Movie: Kilian’s Everest Climb from Base Camp to the Summit

"It was an incredible feeling to be for the first time on the summit of Everest in the middle of the night ... Llegir més