* indicates required

El ascenso al Everest de Kilian Jornet

Jornet hace cumbre en solitario en la montaña más alta del mundo (8.848m) sin oxígeno, sin utilizar cuerdas ... En lire plus

L’ascens a l’Everest de Kilian Jornet

Jornet fa cim en solitari a la muntanya més alta del món (8.848m) sense oxigen, sense utilitzar cordes fixes ... En lire plus